Relaxační a duchovně – meditativní koncerty

Koncerty Melanies (Jany Dvorníkové-Benetové) jsou jedinečné především hlubokým niterným
prožitkem zpěvačky, doprovázené nahranou hudbou, živě kantelou nebo zpívající jen a capella.
Slova všech písní si Melanies skládá sama,  hudbu si vybírá spíše pomalou, aby splňovala
muzikoterapeutické účinky (skladby vážné hudby, Enyi, Vangelise, Davida Suna a jiné).
Její touhou je předat posluchačům nejen svou radost z hudby samotné a poselství jejích textů,
ale především jim umožnit, aby se uvolnili, otevřeli svá srdce a v meditativní atmosféře plné citů
vyplavovali své starosti a bolesti, propojovali se sami se svými nitry a povznesli své duše vzhůru k
vyšším světům, z nichž nám proudí moudrost, síla a láska.
Jana Dvorníková mívá koncerty nejčastěji pro různé skupiny duchovně hledajících lidí, v
nejrůznějších místech republiky – na zámcích, v kostelích, galeriích a čajovnách, ale i třeba na
ezoterických festivalech.

 

 

V současné době vzhledem k pracovnímu vytížení v rodinné Celozrnné a bezlepkové pekárně Dvorník
jsou koncerty Melanies spíše vzácností, nejčastěji jako doplnění seminářu různých léčitelù.

Rozhovor s Janou Dvorníkovou ( včetně ukázek několika písní ) si můžete poslechnout na internetové televizi  Cesty k sobě  z 15.12.2011 :
http://cestyksobe.cz/jana-dvornikova-melanies/4172

(Najděte si záznam z prosince 2011, v závěru rozhovoru je i nahrávka písně Rosa z nebes z CD Harmonie duše i ukázky některých písní z ostatních CD)

Přehled relaxačně meditativních CD Melanies (i s ukázkami) vizte oddíl NABÍDKA/CD