Koncerty lidové hudby a poezie – Harmonie rodiny Dvorníkových

 

 

V zimě roku 2007 založila Jana Dvorníková ( Melanies ) se svou rodinou komorní soubor „ Harmonie rodiny Dvorníkových‘‘. Byl to počin nezvyklý a odvážný- dětem bylo tenkrát od 4 do 13 let. I přes její dlouholeté sborové zkušenosti  a nesporné hudební a taneční nadání  dětí nebyl nácvik tak snadný, jak by se předem zdálo …. Domácí prostředí v dětech vzbuzuje dojem volnosti, možnosti žertovat, škádlit sourozence a všelijak narušovat a zdržovat práci…. Proto je každá společná zkouška především velkou lekcí trpělivosti pro všechny.

Nicméně nakonec vznikl šťastně první program vánočních koled a zvyků nazvaný:

„Já malý přicházím koledovat“ a všech  osm prvních koncertů sklidilo velký úspěch.

V následujícím roce 2008  vznikla první verze koncertu:
„Nastavme slunci tvář“, s písněmi a zvyky lidí na vesnicích od jara do podzimu. Tento koncert
byl hned při 2. premiéře natočen (spíše jako studijní materiál) na stejnojmenné DVD.

Programy koncertů, aranže písní i choreografie tanců se neustále inovují a mění podle hráčských a tanečních schopností dětí.  Většinu hudebních doprovodů i tanečních choreografií si tvoří všichni členové souboru společně.  Vycházejí však z bohatých zkušeností s původními českými a moravskými tanci, které získali  mnohaletým nácvikem v pražském folklórním tanečním souboru Jaro pod vedením skvělé pedagožky a choreografky Živany Vajsarové.

Ukázku písní z koncertního programu  Nastavme slunci tvář , natočenou živě v květnu 2013, můžete shlédnout zde:

Koncerty rodinného souboru Dvorníkových vznikly z touhy připomenout dětem i dospělým, kolik poetiky,  moudrosti i humoru zůstává ukryto v lidových tradicích, v písních i říkadlech.  V současné době nadbytku a hmotného blahobytu si díky nim můžeme uvědomit, odkud všechny dary přírody pocházejí, a že je za ně třeba děkovat – Tomu, z jehož síly všechno  pochází.
Koncerty oživují české a moravské  tance, naplněné opravdovou radostí, s jakou dříve děti skotačily na loukách a dokázaly se radovat z každého nového dne. Koncert  dá  posluchači možnost přenést se zpátky do přírody, představit si, jak dříve lidé prožívali rok od jara do zimy, a  každý  může zahřát své srdce Sluncem lásky, krásy a dětské čistoty.
Program se velmi osvědčil  jako výchovný koncert pro mateřské školy a první stupeň  ZŠ, neméně radostných prožitků a nadšeného ohlasu ale přináší i dospělým posluchačům v koncertních sálech, na zámcích, v kostelích, na biojarmarcích, pamětníkům v Domech seniorů  nebo třeba  milovníkům umění  v Muzeu Bohuslava Martinů či v galerii Cesty ke Světlu Zdeňka Hajného. Soubor účinkoval též na vernisáži Adolfa Zábranského ,,Zlatá brána otevřena” ve Sněmovně Parlamentu ČR   8.2.2010 , vizte  Ukázka.

Rozhovor s rodinou Dvorníkových si můžete přečíst v časopise Aromaterapie- Zima 2010, strana 9-12 a 61. Vznikl po sérii úspěšných koncertů pro seminaristy kurzů aromaterapie i pracovníky firmy Cosmetics ATOK International v Trmicích a Ústí nad Labem v roce 2010.

Rozhovor z časopisu Aromaterapie – klikněte

Rodina Dvorníkových hraje v tomto obsazení :

  • JANA Dvorníková (nar.14.3.1965) – zpěv,  recitace, zobcová  flétna,  tanec, kantela, šamanský buben, kastaněty a jiné rytmické nástroje, dramaturgie koncertů a hudební úpravy
  • JAN Dvorník (nar. 18.8.1994) – fagot, sopránová, altová a sopraninová zobcová flétna, klavír, zpěv, aranže skladeb,   -maturant Hudebního gymnázia Hl.m.Prahy a hráč  jeho symfonického orchestru Filharmonie mladých Praha a komorního souboru Collegium  Instrumentale,   také se věnuje  komponování komorní i symfonické  vážné hudby, od r. 2015 byl studentem Pražské konzervatoře, obor Skladba
  • DAVID  Dvorník ml. (nar. 27.1.2000) – klarinet, sopránová flétna, zpěv, tanec, recitace, -   člen a sólista tanečního souboru Jaro,  vítěz různých soutěží v sólovém zpěvu, např. v roce 2012 Písňové soutěže B. Martinů,   r.2015 složil úspěšně zkoušky na Pražskou konzervatoř, obor Sólový zpěv ( s nejvyšším ohodnocením ze všech uchazečů v tomto oboru ve svém ročníku). Operní zpěv studoval u prof. Valentina Prolata.
  • VIOLA  Dvorníková (nar. 28.12.2001) – klavír, zpěv, tanec, recitace, rytmické  nástroje       – studentka Hudebního gymnázia Hl. m. Prahy, vítězka různých cen z několika soutěží v sólovém zpěvu,  tanečnice a sólová zpěvačka ve folklórním souboru Jaro
  • MARIA  Dvorníková (nar. 1.2.2003) – sopránová a altová zobcová flétna, zpěv, recitace, tanec, rytmické nástroje
  • DAVID  Dvorník ( nar. 30.6.1970) – zpěv, šamanský buben a všeobecná podpora