Propagační materiály

koncertů :

Zde Vám nabízíme ke stažení propagační materiály jednotlivých koncertních programů Harmonie
rodiny Dvorníkových i Melanies. Chcete-li jejich koncert uspořádat ve svých prostorách, organizacích,
školách, regeneračních centrech, galeriích a podobně, můžete se zde informovat o podrobnostech a
podmínkách.